Comcom

Keskustele muiden verkkosivun lukijoiden kanssa.

outlines of shapes and confetti in the background

Rekisteri- ja tietosuojaseloste

Tämä on tietosuojalain (1050/2018) ja EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukainen rekisteri- ja tietosuojaseloste. Laadittu 17.9.2019. Viimeisin muutos 19.9.2019.

Rekisterinpitäjä

Rekisteriä ylläpitää comcom.chat Oy Comcom-keskustelualustaa varten.

Rekisteristä vastaava yhteyshenkilö

Tuomo Hopia

Yhteyshenkilö toimii myös tietosuojavastaavana.

Tietojen keruu ja käyttötarkoitukset

Käyttäjärekisterin ylläpito on välttämätöntä palvelulle, koska käyttäjistä tarvitaan tiedot alustalla julkista keskustelua varten. Siten palvelua ei voi käyttää rekisteröityneenä käyttäjänä ilman käyttäjän suostumusta rekisteröitymisen yhteydessä.

Kanavatietojen, eli julkisten keskusteluhuoneiden tietojen ylläpito on niin ikään välttämätöntä, jotta palvelussa voidaan näyttää kanavakohtaiset tiedot käyttäjille ja kanavan ylläpidolle.

Rekisteröidyn suostumus

Rekisteröitymisen yhteydessä käyttäjältä pyydetään suostumus tietosuojakäytäntömme hyväksymiseen ja siten rekisteröinnin yhteydessä syötettyjen tietojen tallentamiseen. Palvelussa henkilötietojen oikeudellisena käsittelyperusteena toimii siis rekisteröidyn käyttäjän suostumus. Käyttäjä voi perua suostumuksensa kirjallisella tahdonilmauksella. Tämä johtaa käyttäjätietojen poistamiseen palvelusta.

Kanavien ylläpitäjät pääsevät käsiksi kanavan käyttäjien julkisiin tietoihin eli kanavalla olevien käyttäjien nimi-, nimimerkki- ja sähköpostiosoitetietoihin. Lisäksi julkisesti näkyvät vapaaehtoisesti täytettävät profiilikuva- ja henkilönkuvaustiedot näkyvät kanavien omistajille, kuten myös muille käyttäjille.

Rekisterin tietosisältö

Käyttäjätietojen osalta rekisteriin tallennetaan henkilön nimi, valittu nimimerkki, sähköpostiosoite sekä salasanaa vastaava kryptografiaan perustuva salaustunnus. Salasanaa ei tallenneta. Lisäksi käyttäjäkuvan valitsevien käyttäjien osalta tallennetaan kuvatiedosto. Käyttäjä pystyy myös halutessaan asettamaan henkilökohtaisen kuvauksen itsestään, joka tallennetaan rekisteriin.

Käyttäjän muuttaessa tietojaan vanhat tiedot poistuvat, eivätkä jää rekisteriin. Tiedot säilytetään pysyvästi siihen asti, kunnes käyttäjä pyytää omien tietojensa poistamista. Käyttäjätietojen poistopyynnön yhteydessä poistetaan myös kaikki käyttäjän viestit kanavilla.

Kanavatietojen osalta rekisteriin tallennetaan kanavan nimi, kuvaus ja profiilikuva. Lisäksi omistaja-, moderaattori-, VIP- ja koneellisten käyttäjien oikeudet, moderaattorien kiinnittämät keskustelunaiheet sekä kiellettyjen (kanavalta poistettujen) käyttäjien lista tallennetaan rekisteriin.

Säännönmukaiset tietolähteet

Käyttäjärekisteriin tallentuvat tiedot saadaan käyttäjiltä heidän rekisteröityessään alustalle. Käyttäjä antaa tietojen säilytykseen suostumuksensa hyväksymällä tämän tietosuojaselosteen rekisteröitymisen yhteydessä.

Kanavatiedot saadaan niitä vastaavan sivuston ylläpitäjiltä.

Tietojen säännönmukaiset luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Tietoja ei luovuteta säännönmukaisesti muille tahoille. Esimerkiksi julkisia kanavatietoja voidaan julkaista siltä osin kuin niin on sovittu isäntäsivuston ylläpitäjien kanssa.

Tietoja voidaan siirtää rekisterinpitäjän toimesta myös EU:n tai ETA:n ulkopuolelle esimerkiksi palvelinarkkitehtuurin laajennuksen yhteydessä.

Rekisterin suojauksen periaatteet

Rekisterin käsittelyssä noudatetaan huolellisuutta ja tietojärjestelmien avulla käsiteltävät tiedot suojataan asianmukaisesti. Kun rekisteritietoja säilytetään Internet-palvelimilla, niiden laitteiston fyysisestä ja digitaalisesta tietoturvasta huolehditaan asiaankuuluvasti. Esimerkiksi salasanoja ei koskaan tallenneta, vaan niiden perusteella generoidaan hash-tunnus, joka tallennetaan tunnistautumista varten. Rekisterinpitäjä huolehtii siitä, että tallennettuja tietoja sekä palvelimien käyttöoikeuksia ja muita henkilötietojen turvallisuuden kannalta kriittisiä tietoja käsitellään luottamuksellisesti ja vain niiden työntekijöiden toimesta, joiden työnkuvaan se kuuluu.

Tarkastusoikeus ja oikeus vaatia tiedon korjaamista

Jokaisella rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus tarkistaa rekisteriin tallennetut tietonsa ja vaatia mahdollisen virheellisen tiedon korjaamista tai puutteellisen tiedon täydentämistä. Mikäli henkilö haluaa tarkistaa hänestä tallennetut tiedot tai vaatia niihin oikaisua, pyyntö tulee lähettää kirjallisesti rekisterinpitäjälle. Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa (pääsääntöisesti kuukauden kuluessa).

Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet

Rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus pyytää häntä koskevien henkilötietojen poistamiseen rekisteristä ("oikeus tulla unohdetuksi"). Niin ikään rekisteröidyillä on muut EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukaiset oikeudet kuten henkilötietojen käsittelyn rajoittaminen tietyissä tilanteissa. Pyynnöt tulee lähettää kirjallisesti rekisterinpitäjälle. Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa (pääsääntöisesti kuukauden kuluessa).